vlyashchenko, March 20, 2017, Brévent Skimovie Start: 12:28   Time: 00:43.67
0:43.67