vlyashchenko, March 20, 2017, Brévent Skimovie Start: 12:19   Time: 00:40.64
0:40.64