vlyashchenko, March 20, 2017, Brévent Skimovie Start: 10:04   Time: 00:36.34
0:36.34