Hannah Mittermair, January 20, 2022, Kronplatz Riesenslalom Start: 15:57   Time: 00:18.27