Hannah Mittermair, January 20, 2022, Kronplatz Riesenslalom Start: 16:22   Time: 00:17.48