Christian Nielsen, March 06, 2022, Skicircus 5,257 vert.m., 23 downhill distance, 14 lifts, 343 minutes fun
5,257 vert.m.
MAR 6
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 10:08 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:00
2. 10:14 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
3. 10:37 I4 Polten 8er 232 759 02:32
4. 10:54 I4 Polten 8er 232 759 02:32
5. 11:12 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
6. 11:26 I4 Polten 8er 232 759 02:32
7. 12:59 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
8. 13:24 H5 Magic 6er 466 1366 05:25
9. 13:50 H5 Magic 6er 466 1366 05:25
10. 14:14 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
11. 14:32 I4 Polten 8er 232 759 02:32
12. 15:27 zellamseeXpress I 250 590 02:07
13. 15:29 zellamseeXpress II 801 2883 09:23
14. 15:48 Kettingbahn 312 962 03:39
Print-View