Camilo Amaya, March 06, 2022, Leogang Skimovie Start: 15:48