March 08, 2020, Folgarida Skimovie Start: 15:04   Time: 00:21.28