Tobias Simonlehner, April 05, 2021, Planai Photostart Start: 14:07