thomasb327294, November 30, 2022, Gornergrat Photopoint Start: 13:13