Primoz Rychly, February 07, 2023, 3 Zinnen Skimovie Start: 15:38   Time: 00:26.57