Thomas Snyder, May 19, 2024, Gornergrat Photopoint Start: 15:14