Henryk Wyluda, February 27, 2024, Zauchensee Riesenslalom Start: 12:09   Time: 00:43.76