Eliane Tornay, January 28, 2023, Nendaz Speedcheck Start: 16:18   67.3 km/h