David Seidl, March 27, 2022, Leogang Skimovie Start: 12:48