Beni Hager, December 18, 2021, Adelboden 24,644 vert.m., 119 downhill distance, 56 lifts, 484 minutes fun
24,644 vert.m.
DEC 18
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:14 Oey-Bergläger 240 3070 10:10
2. 08:25 Bergläger-Sillerenbühl 482 1285 05:00
3. 08:39 Geils-Lavey 483 1639 05:28
4. 08:48 Geils-Lavey 483 1639 05:28
5. 08:58 Geils-Lavey 483 1639 05:28
6. 09:08 Geils-Lavey 483 1639 05:28
7. 09:17 Geils-Lavey 483 1639 05:28
8. 09:26 Geils-Lavey 483 1639 05:28
9. 09:36 Geils-Lavey 483 1639 05:28
10. 09:46 Geils-Lavey 483 1639 05:28
11. 09:57 Geils-Lavey 483 1639 05:28
12. 10:09 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
13. 10:17 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
14. 10:25 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
15. 10:32 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
16. 10:40 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
17. 10:47 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
18. 10:55 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
19. 11:03 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
20. 11:10 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
21. 11:18 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
22. 11:32 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
23. 11:40 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
24. 11:48 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
25. 11:56 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
26. 12:03 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
27. 12:11 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
28. 12:19 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
29. 12:26 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
30. 12:34 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
31. 12:42 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
32. 12:56 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
33. 13:03 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
34. 13:11 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
35. 13:18 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
36. 13:26 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
37. 13:34 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
38. 13:42 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
39. 13:49 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
40. 13:57 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
41. 14:05 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
42. 14:13 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
43. 14:21 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
44. 14:28 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
45. 14:36 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
46. 14:44 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
47. 14:52 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
48. 15:00 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
49. 15:13 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
50. 15:21 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
51. 15:29 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
52. 15:37 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
53. 15:44 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
54. 15:53 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
55. 16:01 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
56. 16:09 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
Print-View