Marianne Stähli, January 27, 2024, Elsigen-Metsch 5,131 vert.m., 22 downhill distance, 18 lifts, 270 minutes fun
5,131 vert.m.
JAN 27
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:46 Elsigbach-Elsigenalp 470 1489 02:30
2. 09:00 Metschegge 65 373 02:50
3. 09:08 Höchst-Metsch 462 1612 07:41
4. 09:21 Elsigenalp 283 1327 06:55
5. 09:30 Elsighorn 278 963 05:01
6. 09:41 Elsighorn 278 963 05:01
7. 10:00 Elsighorn 278 963 05:01
8. 10:09 Elsighorn 278 963 05:01
9. 10:20 Elsigenalp 283 1327 06:55
10. 11:23 Elsigenalp 283 1327 06:55
11. 11:32 Elsighorn 278 963 05:01
12. 11:41 Elsighorn 278 963 05:01
13. 11:50 Elsighorn 278 963 05:01
14. 12:01 Elsigenalp 283 1327 06:55
15. 12:13 Elsigenalp 283 1327 06:55
16. 12:23 Hohmatti 20 300 01:40
17. 12:37 Elsigenalp 283 1327 06:55
18. 13:05 Elsigbach-Elsigenalp 470 1489 02:30
Print-View