Tyler Schreiber, March 17, 2022, Tschentenalp 4,854 vert.m., 27 downhill distance, 18 lifts, 260 minutes fun
4,854 vert.m.
MAR 17
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 09:59 Adelboden-TschentenAlp 580 1267 03:31
2. 10:32 Möser-Tschentenegg 304 909 03:02
3. 10:44 Möser-Tschentenegg 304 909 03:02
4. 10:55 Möser-Tschentenegg 304 909 03:02
5. 11:07 Möser-Tschentenegg 304 909 03:02
6. 11:19 Möser-Tschentenegg 304 909 03:02
7. 11:31 Möser-Tschentenegg 304 909 03:02
8. 11:44 Möser-Tschentenegg 304 909 03:02
9. 12:01 Möser-Tschentenegg 304 909 03:02
10. 12:16 Möser-Tschentenegg 304 909 03:02
11. 12:22 Förderband Tschentenalp 6 66 00:22
12. 12:52 Möser-Tschentenegg 304 909 03:02
13. 13:05 Möser-Tschentenegg 304 909 03:02
14. 13:11 Förderband Tschentenalp 6 66 00:22
15. 13:24 Möser-Tschentenegg 304 909 03:02
16. 13:38 Möser-Tschentenegg 304 909 03:02
17. 13:52 Möser-Tschentenegg 304 909 03:02
18. 13:57 Förderband Tschentenalp 6 66 00:22
Print-View