Beni Hager, January 07, 2022, Adelboden 20,873 vert.m., 106 downhill distance, 47 lifts, 447 minutes fun
20,873 vert.m.
JAN 7
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:35 Oey-Bergläger 240 3070 10:10
2. 08:48 Bergläger-Sillerenbühl 482 1285 05:00
3. 09:02 Geils-Lavey 483 1639 05:28
4. 09:12 Geils-Lavey 483 1639 05:28
5. 09:22 Geils-Lavey 483 1639 05:28
6. 09:32 Geils-Lavey 483 1639 05:28
7. 09:42 Geils-Lavey 483 1639 05:28
8. 09:53 Geils-Lavey 483 1639 05:28
9. 10:03 Geils-Lavey 483 1639 05:28
10. 10:13 Geils-Lavey 483 1639 05:28
11. 10:22 Geils-Lavey 483 1639 05:28
12. 10:33 Geils-Lavey 483 1639 05:28
13. 10:43 Geils-Lavey 483 1639 05:28
14. 10:53 Geils-Lavey 483 1639 05:28
15. 11:06 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
16. 11:14 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
17. 11:22 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
18. 11:29 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
19. 11:47 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
20. 11:55 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
21. 12:02 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
22. 12:10 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
23. 12:17 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
24. 12:25 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
25. 12:33 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
26. 12:40 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
27. 12:48 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
28. 12:56 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
29. 13:04 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
30. 13:11 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
31. 13:20 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
32. 13:29 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
33. 13:39 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
34. 13:49 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
35. 13:57 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
36. 14:05 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
37. 14:12 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
38. 14:21 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
39. 14:43 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
40. 14:52 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
41. 15:01 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
42. 15:09 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
43. 15:18 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
44. 15:27 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
45. 15:35 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
46. 15:44 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
47. 15:52 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
Print-View