Beni Hager, March 26, 2022, Adelboden 21,307 vert.m., 99 downhill distance, 50 lifts, 509 minutes fun
21,307 vert.m.
MAR 26
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:13 Oey-Bergläger 240 3070 10:10
2. 08:21 Bergläger-Sillerenbühl 482 1285 05:00
3. 08:35 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
4. 08:43 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
5. 08:51 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
6. 08:59 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
7. 09:06 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
8. 09:14 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
9. 09:22 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
10. 09:29 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
11. 09:37 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
12. 09:45 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
13. 09:53 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
14. 10:00 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
15. 10:08 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
16. 10:16 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
17. 10:24 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
18. 10:32 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
19. 10:40 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
20. 10:52 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
21. 11:00 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
22. 11:07 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
23. 11:15 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
24. 11:22 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
25. 11:30 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
26. 11:37 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
27. 11:45 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
28. 11:52 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
29. 11:59 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
30. 12:07 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
31. 12:15 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
32. 12:22 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
33. 12:30 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
34. 12:37 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
35. 12:45 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
36. 12:52 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
37. 12:59 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
38. 13:07 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
39. 13:15 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
40. 13:23 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
41. 13:30 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
42. 13:38 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
43. 13:45 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
44. 13:58 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
45. 14:06 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
46. 14:13 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
47. 14:21 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
48. 14:30 Geils-Lavey 483 1639 05:28
49. 16:25 Geils-Lavey 483 1639 05:28
50. 16:35 Tanzboden 44 270 01:48
Print-View