Marlene Krivanek, December 16, 2023, Skicircus 6,206 vert.m., 32 downhill distance, 14 lifts, 243 minutes fun
6,206 vert.m.
DEC 16
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 09:16 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:00
2. 09:22 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 03:30
3. 09:39 H4 Panorama 6er 399 1379 05:28
4. 09:49 H4 Panorama 6er 399 1379 05:28
5. 10:05 G1 Bernkogelbahn 563 2016 06:40
6. 10:20 G1 Bernkogelbahn 563 2016 06:40
7. 10:32 G2 Bernkogel 6er 178 1362 04:40
8. 10:41 D6 Reiter-Ost 6er 195 873 03:00
9. 10:52 D2 Hasenauer 8er 301 877 03:35
10. 10:58 D2 Hasenauer 8er 301 877 03:35
11. 11:15 B4 Zwölfer-Nordbahn 883 1847 06:23
12. 12:31 A3 Westgipfelbahn I 406 1275 03:32
13. 12:35 A4 Westgipfelbahn II 600 1456 04:02
14. 12:54 A5 Limberg 8er 450 1370 04:27
Print-View