Beni Hager, January 13, 2022, Adelboden 24,082 vert.m., 118 downhill distance, 56 lifts, 491 minutes fun
24,082 vert.m.
JAN 13
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:07 Oey-Bergläger 240 3070 10:10
2. 08:20 Bergläger-Sillerenbühl 482 1285 05:00
3. 08:39 Geils-Lavey 483 1639 05:28
4. 08:49 Geils-Lavey 483 1639 05:28
5. 09:00 Geils-Lavey 483 1639 05:28
6. 09:11 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
7. 09:19 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
8. 09:27 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
9. 09:35 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
10. 09:45 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
11. 09:53 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
12. 10:01 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
13. 10:09 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
14. 10:17 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
15. 10:26 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
16. 10:42 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
17. 10:50 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
18. 10:58 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
19. 11:06 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
20. 11:14 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
21. 11:21 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
22. 11:29 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
23. 11:37 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
24. 11:45 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
25. 11:53 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
26. 12:01 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
27. 12:09 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
28. 12:17 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
29. 12:25 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
30. 12:32 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
31. 12:40 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
32. 12:48 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
33. 12:55 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
34. 13:02 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
35. 13:09 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
36. 13:16 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
37. 13:23 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
38. 13:29 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
39. 13:36 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
40. 13:43 Bergläger-Sillerenbühl 482 1285 05:00
41. 14:03 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
42. 14:10 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
43. 14:18 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
44. 14:26 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
45. 14:34 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
46. 14:42 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
47. 14:51 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
48. 15:00 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
49. 15:09 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
50. 15:18 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
51. 15:27 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
52. 15:35 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
53. 15:44 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
54. 15:52 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
55. 16:00 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
56. 16:08 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
Print-View