Beni Hager, January 12, 2022, Adelboden 21,187 vert.m., 106 downhill distance, 49 lifts, 436 minutes fun
21,187 vert.m.
JAN 12
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:12 Oey-Bergläger 240 3070 10:10
2. 08:25 Bergläger-Sillerenbühl 482 1285 05:00
3. 08:40 Geils-Lavey 483 1639 05:28
4. 08:54 Geils-Lavey 483 1639 05:28
5. 09:04 Geils-Lavey 483 1639 05:28
6. 09:17 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
7. 09:26 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
8. 09:34 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
9. 09:43 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
10. 09:50 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
11. 10:00 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
12. 10:08 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
13. 10:15 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
14. 10:24 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
15. 10:31 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
16. 10:39 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
17. 10:47 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
18. 10:55 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
19. 11:03 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
20. 11:11 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
21. 11:19 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
22. 11:27 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
23. 11:35 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
24. 11:44 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
25. 11:52 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
26. 11:59 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
27. 12:12 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
28. 12:20 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
29. 12:28 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
30. 12:36 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
31. 12:44 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
32. 12:48 Bergläger-Sillerenbühl 482 1285 05:00
33. 13:02 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
34. 13:09 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
35. 13:17 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
36. 13:25 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
37. 13:33 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
38. 13:42 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
39. 13:50 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
40. 13:58 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
41. 14:06 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
42. 14:14 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
43. 14:22 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
44. 14:30 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
45. 14:39 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
46. 14:48 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
47. 15:00 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
48. 15:09 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
49. 15:18 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
Print-View