Christian Nielsen, January 31, 2022, Skicircus 6,224 vert.m., 25 downhill distance, 13 lifts, 261 minutes fun
6,224 vert.m.
JAN 31
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 09:32 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:40
2. 09:38 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 04:16
3. 10:00 I4 Polten 8er 232 759 02:32
4. 10:22 I4 Polten 8er 232 759 02:32
5. 10:45 I4 Polten 8er 232 759 02:32
6. 11:28 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:40
7. 11:34 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 04:16
8. 11:58 G1 Bernkogelbahn 563 2016 06:40
9. 12:21 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
10. 12:24 Schattberg X-press II 527 1546 05:09
11. 13:15 zellamseeXpress I 250 590 02:07
12. 13:17 zellamseeXpress II 801 2883 09:23
13. 13:44 TrassXpress 958 2847 09:00
Print-View