March 08, 2020, Folgarida Skimovie Start: 11:22   Time: 00:20.53