March 08, 2020, Folgarida Skimovie Start: 14:18   Time: 00:20.40