March 08, 2020, Folgarida Skimovie Start: 14:02   Time: 00:21.27