March 08, 2020, Folgarida Skimovie Start: 12:07   Time: 00:20.97