March 08, 2020, Folgarida Skimovie Start: 12:03   Time: 00:20.40