March 08, 2020, Folgarida Skimovie Start: 12:21   Time: 00:20.31