Mireia Clemente, March 12, 2020, Baqueira Skimovie Start: 10:54   Time: 00:16.58