Roy G, March 09, 2019, Rosa Khutor Skimovie Start: 14:24   Time: 00:31.34
Top 100 Skimovie
+00:13.070
Roy G 5.
0:31.34