vlyashchenko, March 20, 2017, Brévent Skimovie Start: 11:32   Time: 00:41.68
0:41.68