Yulia Mishchenko, March 06, 2019, Rosa Khutor Skimovie Start: 15:57   Time: 00:51.78
Top 100 Skimovie
+00:33.515
0:51.78