Kerstin Spitzer, March 09, 2020, Folgarida Skimovie Start: 11:50   Time: 00:20.86