Kerstin Spitzer, March 09, 2020, Folgarida Skimovie Start: 11:51   Time: 00:22.04