Mary Marconi, March 08, 2020, Folgarida Skimovie Start: 11:38   Time: 00:33.89
0:33.89