Jaroslav Rozdobudko, March 15, 2020, Königsleiten Speedcheck Start: 15:06   37.6 km/h
37.6 kph