Anthony TELLE, April 22, 2021, Zermatt Skimovie Start: 16:41   Time: 00:19.81