Vishal Goradia, July 04, 2022, Gornergrat Photopoint Start: 16:23