Zvone Zagar, January 18, 2022, Kronplatz Riesenslalom Start: 16:09