Yerassyl Akhmetkaziyev, July 06, 2022, Gornergrat Photopoint Start: 15:44