Luca Oberhauser, March 07, 2022, Kitzsteinhorn Maiskogel 7,022 vert.m., 51 downhill distance, 22 lifts, 440 minutes fun
7,022 vert.m.
MAR 7
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:15 Gletscherjet 1 0 2508 07:30
2. 08:28 Gletscherjet 2 474 1460 04:00
3. 08:48 Langwiedbahn 477 1505 05:00
4. 09:03 Langwiedbahn 477 1505 05:00
5. 09:14 Kristallbahn 413 1820 06:30
6. 09:28 Maurerlift 248 810 04:00
7. 09:46 Gletscherjet 3-4 478 2160 07:20
8. 10:21 Gletscherjet 3 180 1010 03:20
9. 10:52 Langwiedbahn 477 1505 05:00
10. 11:07 Kristallbahn 413 1820 06:30
11. 12:39 Gletscherjet 3 180 1010 03:20
12. 12:50 Sonnenkarbahn 1 259 759 02:40
13. 13:05 Gletscherjet 4 298 1150 04:00
14. 13:20 Sonnenkarbahn 1 259 759 02:40
15. 13:39 Langwiedbahn 477 1505 05:00
16. 13:49 Kristallbahn 413 1820 06:30
17. 14:16 Langwiedbahn 477 1505 05:00
18. 14:26 Gletscherjet 3 180 1010 03:20
19. 14:35 Schmiedingerbahn 245 721 03:00
20. 14:43 Gletscherjet 4 298 1150 04:00
21. 14:56 Kitzlift 2 299 1286 06:00
22. 15:28 Gletscherjet 1 TF 0 2508 07:30
Print-View