Darian Freund, January 07, 2022, Skicircus 6,668 vert.m., 38 downhill distance, 17 lifts, 354 minutes fun
6,668 vert.m.
JAN 7
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 09:27 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
2. 09:31 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
3. 09:47 A5 Limberg 4er 312 896 06:49
4. 10:20 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 09:56
5. 10:26 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 04:16
6. 10:43 I4 Polten 8er 232 759 02:32
7. 10:54 L6 Muldenbahn 8er 199 578 02:28
8. 11:20 L3 Steinbergbahn I 567 2222 06:10
9. 11:26 L4 Steinbergbahn II 375 1675 04:39
10. 13:00 L3 Steinbergbahn I 567 2222 06:10
11. 13:06 L4 Steinbergbahn II 375 1675 04:39
12. 13:27 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
13. 13:48 L2 Asitzbahn II 449 1914 06:23
14. 14:04 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
15. 14:19 L5 Asitzgipfelbahn 8er 228 1117 03:43
16. 14:31 L7 Asitzkogelbahn 8er 238 848 02:50
17. 14:44 I3 Schönleiten 6er 461 1286 05:06
Print-View