Christian Nielsen, February 16, 2022, Skicircus 6,756 vert.m., 36 downhill distance, 26 lifts, 458 minutes fun
6,756 vert.m.
FEB 16
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 09:05 I1 Schönleitenbahn I 554 1617 05:40
2. 09:10 I2 Schönleitenbahn II 414 1150 04:16
3. 09:27 H1 Kohlmaisbahn I 364 1162 04:42
4. 09:32 H2 Kohlmaisbahn II 404 1224 04:39
5. 09:41 H2 Kohlmaisbahn II 404 1224 04:39
6. 10:29 H3 Turm6er 77 405 02:30
7. 10:38 H3 Turm6er 77 405 02:30
8. 10:47 H3 Turm6er 77 405 02:30
9. 10:55 H3 Turm6er 77 405 02:30
10. 11:10 H3 Turm6er 77 405 02:30
11. 11:22 H1 Kohlmaisbahn I 364 1162 04:42
12. 11:27 H2 Kohlmaisbahn II 404 1224 04:39
13. 12:00 H1 Kohlmaisbahn I 364 1162 04:42
14. 12:04 H2 Kohlmaisbahn II 404 1224 04:39
15. 13:44 H3 Turm6er 77 405 02:30
16. 13:54 H3 Turm6er 77 405 02:30
17. 14:04 H3 Turm6er 77 405 02:30
18. 14:16 H3 Turm6er 77 405 02:30
19. 14:28 H3 Turm6er 77 405 02:30
20. 14:39 H3 Turm6er 77 405 02:30
21. 14:51 H3 Turm6er 77 405 02:30
22. 15:01 H1 Kohlmaisbahn I 364 1162 04:42
23. 15:06 H2 Kohlmaisbahn II 404 1224 04:39
24. 15:19 H5 Magic 6er 466 1366 05:25
25. 15:31 I3 Schönleiten 6er 461 1286 05:06
26. 15:57 I3 Schönleiten 6er 461 1286 05:06
Print-View