Beni Hager, February 06, 2022, Adelboden 16,812 vert.m., 82 downhill distance, 39 lifts, 383 minutes fun
16,812 vert.m.
FEB 6
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:13 Oey-Bergläger 240 3070 10:10
2. 08:29 Bergläger-Sillerenbühl 482 1285 05:00
3. 08:44 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
4. 08:53 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
5. 09:02 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
6. 09:16 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
7. 09:24 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
8. 09:32 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
9. 09:40 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
10. 09:48 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
11. 09:56 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
12. 10:04 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
13. 10:12 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
14. 10:23 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
15. 10:33 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
16. 10:45 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
17. 11:00 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
18. 11:08 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
19. 11:17 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
20. 11:37 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
21. 11:46 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
22. 11:55 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
23. 12:02 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
24. 12:10 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
25. 12:19 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
26. 12:28 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
27. 12:36 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
28. 12:46 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
29. 12:55 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
30. 13:05 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
31. 13:14 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
32. 13:22 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
33. 13:37 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
34. 13:46 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
35. 13:54 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
36. 14:02 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
37. 14:11 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
38. 14:19 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
39. 14:27 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
Print-View