Jules Fehlmann, February 05, 2021, Arosa 8,120 vert.m., 45 downhill distance, 27 lifts, 426 minutes fun
8,120 vert.m.
FEB 5
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:56 Arosa-Weisshorn I 261 1236 05:00
2. 09:07 Brüggerhorn 432 1337 05:00
3. 09:30 Tschuggen-Ost 301 955 04:00
4. 09:55 Hörnli Express 664 3107 12:00
5. 10:12 Urden Lenzerheide 66 1717 03:30
6. 10:35 Weisshorn Speed 741 2279 08:00
7. 11:03 Heimberg 504 1516 05:00
8. 11:15 Weisshorn Speed 741 2279 08:00
9. 11:30 Urdenfürggli 309 848 03:30
10. 11:35 Urden Arosa -66 1717 03:30
11. 11:55 Kulm 204 698 03:00
12. 12:11 Carmenna I 260 900 03:10
13. 12:14 Carmenna II 352 1248 04:20
14. 13:14 Plattenhorn 304 1470 05:00
15. 13:27 Carmenna I 260 900 03:10
16. 13:30 Carmenna II 352 1248 04:20
17. 13:39 Tschuggen-Ost 301 955 04:00
18. 13:53 Tomeli 131 687 04:00
19. 14:06 Tschuggen-West 89 463 03:00
20. 14:19 Tschuggen-West 89 463 03:00
21. 14:39 Tschuggen-Ost 301 955 04:00
22. 14:50 Brüggerhorn 432 1337 05:00
23. 15:05 Tomeli 131 687 04:00
24. 15:16 Carmenna I 260 900 03:10
25. 15:20 Carmenna II 352 1248 04:20
26. 15:42 Carmenna I 260 900 03:10
27. 15:51 Tschuggen-West 89 463 03:00
Print-View