Alexandra Welsch, March 14, 2020, Kanzelwandbahn 7,909 vert.m., 40 downhill distance, 20 lifts, 401 minutes fun
7,909 vert.m.
MAR 14
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 09:23 Fellhornbahn II 1 380 1200 04:00
2. 09:27 Fellhornbahn II 2 485 1600 05:22
3. 09:50 Scheidtobelbahn 280 1125 08:56
4. 10:09 Möserbahn 280 936 03:07
5. 10:18 Zweiländerbahn 191 584 04:05
6. 10:47 Kanzelwandbahn 876 2461 08:30
7. 11:24 Fellhornbahn II 2 485 1600 05:22
8. 12:35 Fellhornbahn II 1 380 1200 04:00
9. 12:39 Fellhornbahn II 2 485 1600 05:22
10. 12:55 Scheidtobelbahn 280 1125 08:56
11. 13:11 Möserbahn 280 936 03:07
12. 13:20 Möserbahn 280 936 03:07
13. 13:27 Zweiländerbahn 191 584 04:05
14. 13:45 Kanzelwandbahn 876 2461 08:30
15. 14:19 Kanzelwandbahn 876 2461 08:30
16. 14:41 Möserbahn 280 936 03:07
17. 14:53 See_Eckbahn 251 723 02:28
18. 15:08 See_Eckbahn 251 723 02:28
19. 15:22 See_Eckbahn 251 723 02:28
20. 15:33 See_Eckbahn 251 723 02:28
Print-View