Christopher Gatzke, March 04, 2021, Kühtai 6,985 vert.m., 37 downhill distance, 20 lifts, 271 minutes fun
6,985 vert.m.
MAR 4
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 10:56 Gaiskogel 271 992 05:10
2. 11:07 Gaiskogel 271 992 05:10
3. 11:17 Drei Seen 450 1994 07:55
4. 11:32 Gaiskogel 271 992 05:10
5. 11:43 Hochalter 500 1770 07:01
6. 11:57 Hochalter 500 1770 07:01
7. 12:11 Hochalter 500 1770 07:01
8. 12:27 Alpenrosenlift 230 806 04:12
9. 12:34 Alpenrosenlift 230 806 04:12
10. 12:42 Drei Seen 450 1994 07:55
11. 12:58 Gaiskogel 271 992 05:10
12. 13:45 Hochalter 500 1770 07:01
13. 14:00 Drei Seen 450 1994 07:55
14. 14:16 Alpenrosenlift 230 806 04:12
15. 14:24 Alpenrosenlift 230 806 04:12
16. 14:31 Alpenrosenlift 230 806 04:12
17. 14:39 Alpenrosenlift 230 806 04:12
18. 14:48 Drei Seen 450 1994 07:55
19. 15:03 Gaiskogel 271 992 05:10
20. 15:13 Drei Seen 450 1994 07:55
Print-View