Christopher Gatzke, December 04, 2021, Ratschings 7,628 vert.m., 41 downhill distance, 27 lifts, 402 minutes fun
7,628 vert.m.
DEC 4
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:40 Ratschings-Jaufen 547 1920 07:07
2. 08:50 Enzian 242 900 03:45
3. 09:02 Wasserfalleralm 449 1800 06:00
4. 09:11 Saxner 342 1200 04:00
5. 09:46 Saxner 342 1200 04:00
6. 09:57 Saxner 342 1200 04:00
7. 10:11 Wasserfalleralm 449 1800 06:00
8. 10:22 Enzian 242 900 03:45
9. 10:29 Rinneralm 276 1120 04:40
10. 10:38 Kalcheralm 190 920 06:40
11. 10:44 Kalcheralm 190 920 06:40
12. 10:51 Kalcheralm 190 920 06:40
13. 10:57 Kalcheralm 190 920 06:40
14. 11:05 Enzian 242 900 03:45
15. 11:16 Wasserfalleralm 449 1800 06:00
16. 11:26 Saxner 342 1200 04:00
17. 13:40 Enzian 242 900 03:45
18. 13:50 Rinneralm 276 1120 04:40
19. 14:01 Kalcheralm 190 920 06:40
20. 14:09 Kalcheralm 190 920 06:40
21. 14:16 Kalcheralm 190 920 06:40
22. 14:23 Kalcheralm 190 920 06:40
23. 14:30 Kalcheralm 190 920 06:40
24. 14:41 Rinneralm 276 1120 04:40
25. 14:53 Rinneralm 276 1120 04:40
26. 15:04 Enzian 242 900 03:45
27. 15:14 Saxner 342 1200 04:00
Print-View